Жестът на детето вече съдържа принципите на общуването на възрастни

Жестът е акт, който се появява много рано при детето и предшества това, което по-късно ще бъде вербална комуникация. Като цяло можем да разделим жестовете на дейктици (актът на посочване) и [...]

Истинският проблем при лечението на афазия: кой подход да се предприеме?

Имам нов афазичен пациент, направих оценката (или някой друг го е направил) и трябва да избера вида на лечението, което да прилагам. Как мога да направя? Още през 2010 г. Cochrane Review установи [...]