• Ситуации на нормалност
  • Резултати от мозъчно-съдови събития (пулсация)
  • Невродегенеративни заболявания
  • Леки когнитивни нарушения o MCI
  • Невропсихологична и логопедична рехабилитация
  • Когнитивна стимулация
  • Групова когнитивна стимулация
  • Подкрепа за полагане на грижи

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите

грешка: Съдържанието е защитено !!