Най-изтеглени

Фонологично подобни думи бинго

Пишем двойни! (80 карти с дейности, игри и предложения на двойки)

Срички и метафонология (160 карти с дейности)

Афазия - Изграждане на изречения (60 информационни листа)

Афазия - Лексикон и семантика (150 карти с дейности)

1000 Намерете разделите сричка 

Намиране на буквата (900 раздела)

Следете пътя - 25 карти с дейности за внимание

Numicalcio: 10 дейности по таблици за умножение, операции и сравнения ... с футбол!

40 различни дейности по четене, писане, логика и език

Внимание и изпълнителни функции

писане

език

разбиране

Математика

Книги-игри

Игри за печат

Компенсационни карти

Възрастен (афазия и комуникация)

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите

грешка: Съдържанието е защитено !!