От тази страница е възможно да поискате консултация от специалист TrainingCognitive по отношение на клиничен случай или тестовете, които да бъдат приети за оценка. Молим ви да попълните приложения формуляр, като изберете специалист, който да поиска съвет, и накратко изпреварвайки предмета на искането. Ще се свържете с нашата почасова наличност за среща чрез Skype или Zoom. Цената на консултацията е 50 € / час. Минималната сума за по-малко от един час е 50 €.

Поискайте консултация

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите

грешка: Съдържанието е защитено !!