Академичен успех, безпокойство, мотивация и внимание: какво наистина има значение, за да се справяш добре в училище?

Академичните умения могат да допринесат значително за възможността за намиране на работа, подобряване на финансовото състояние и достъп до по-високо ниво на образование [...]