Жестът на детето вече съдържа принципите на общуването на възрастни

Жестът е акт, който се появява много рано при детето и предшества това, което по-късно ще бъде вербална комуникация. Като цяло можем да разделим жестовете на дейктици (актът на посочване) и [...]